Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website www.datingrecensie.com. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
Zie Privacy beleid

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Datingrecensie.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Datingrecensie.com of bij derden welke met toestemming inhoud beschikbaar hebben gesteld aan Datingrecensie.com. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Datingrecensie.com.

Reviews
De reviews gepubliceerd op Datingrecensie.com zijn de persoonlijke mening van de schrijver van de review en niet per definitie de mening van Datingrecensie.com.